News

June 2019

Plan for the KGFF Industry Dinner 24th of October 2019

The Swedish Credit Insurance and Surety Association is happy to welcome you to the KGFF Industry Dinner at Lilla Sällskapet in Stockholm 24th of October at 18.00 at Lilla Sällskapet in Stockholm. Look out for more information and formal invitation to come!

February 2019

New Chairman of the KGFF Board and new Treasurer Peter Boberg, Managing Director at Atradius Sweden has been appointed Chairman of the Board at the Annual General Meeting 14th of February 2019 in the Swedish Credit Insurance and Surety Association (KGFF) and as new Treasurer has Leif Förare been appointed

May 2018


We are not only prepared to help in your business insurance issues but also look after the protection of personal data under the EU’s new regulation – GDPR – General Data Protection Regulation

The Swedish Credit Insurance and Surety Association (802473-4389) (”we”)are thus personally responsible for personal data by managing information to companies, organizations and authorities in the Credit and Surety Insurance area and related activities. It is right for you as an individual to be informed of the personal information we have about you as an individual related to our business and to request that we correct or delete personal information by contacting us at kansli@kreditforsakringsforeningen.se. More detailed information about our personal data processing and contact information can be found at www.kreditforsakringsforeningen.se/integrity. In case of complaints, you can also contact the Swedish Data Protection Authority (Datainspektionen).

April 2018

Photographs from KFFs Seminar 2018

Here are some photographs from KFFs yearly seminar.

IMG_0063 Kristina E o Niklas L

IMG_0064 Jonas K o Claes B

IMG_0066 Peter B o Patrik O o Håkan B

IMG_0067 Gäster minglar

IMG_0070 Christian V o Mattias F 0 Lennart L m fl

IMG_0071 Henrik B on stage Good times ahead

IMG_0079 Johan SvH on stage

IMG_0080 Johan SvH o Henrik B on stage for QA

IMG_0082 Bo L on stage Risks and Challenges

IMG_0086 Leif Förare on stage Bonding

IMG_0089 Karin A on stage

April 2018

Increased demand for Trade Credit Insurance

Medlemmarna i Kredit- och garantiförsäkringsföreningen ser positivt på marknaden för kreditförsäkringar för 2018. Den geopolitiska osäkerheten och en fortsatt god global utveckling medför att försäkringsgivare och -förmedlare gör bedömningen att marknaden under 2018 kommer att växa och att premieinkomsterna kommer att öka, enligt en ny undersökning.

I en undersökning genomförd av Kredit- och garantiförsäkringsföreningenframkommer att såväl försäkringsgivare och försäkringsförmedlare bedömer att premieinkomsterna för kreditförsäkringar under 2018 kommer att öka. De främsta anledningarna är den globala ekonomiska tillväxten samt oro för ökad protektionism och handelshinder.

Den starka globala konjunkturutvecklingen är gynnsam för den svenska exportnäringen. Under 2017 ökade den svenska varuexporten med 10 procent. Världshandelsorganisationen, WTO, prognostiserar en ökning av den globala varuhandeln med 4,4 procent under 2018. Tillväxten bekräftas även i IMFs senaste rapport. Den ökade handeln reflekterar inte bara högre investerings- och sysselsättningsvinster utan också förbättrat konsument- och företagsförtroende. Tillsammans med den svaga kronkursen driver detta på den svenska exporten som väntas öka även under 2018.

-Vi ser en stor potential för branschen då kännedomen om kreditförsäkringar ökar och allt fler företag försäkrar sig mot kundförluster. Såväl ekonomisk tillväxt som oro för geopolitiska risker driver efterfrågan, säger Karin Apelman, senior rådgivare för Kreditförsäkringsföreningen.

De privata kreditförsäkringsgivarna uppvisade en ökning av premieinkomster under 2017 medan EKNs premieinkomster minskade något. I likhet med premieinkomsterna ökade den försäkrade omsättningen hos de privata försäkringsgivarna under 2017 medan den minskade något för EKN. För 2018 bedömer kreditförsäkringsgivarna att den försäkrade omsättningen kommer vara fortsatt stabil eller öka något under året.

Antalet försäkringstagare ökade under 2017 för samtliga aktörer i branschen och ökningen förväntas fortsätta även under 2018.

– Efterfrågan på kreditförsäkringar förväntas fortsatt öka generellt men även för separata projekt. Vi ser ett skifte på marknaden där privata försäkringsgivare nu även täcker enskilda projekt, säger Karin Apelman.

Utvecklingen av antalet skador under 2017 varierade mellan försäkringsgivarna. En del aktörer uppvisade en ökning medan andra oförändrade eller något minskande antal skador. Utvecklingen under 2017 var stabil även om enstaka skador slog mot vissa försäkringsgivare. Under 2018 uppskattar föreningen att skadorna fortsatt kommer att vara låga. Ändå uppskattar cirka hälften av föreningens medlemmar att antalet skador kommer att öka något under 2018. Ökningen förväntas främst ske i vissa sektorer, däribland byggsektorn, gruvindustrin samt detaljhandeln. I samma branscher gör försäkringsgivarna bedömningen att antalet konkurser sannolikt kommer att öka.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Apelman, Senior Rådgivare Kreditförsäkringsföreningen
+46 73 323 22 65
karin.apelman@gmail.com

Henrik Bromée, Ordförande Kreditförsäkringsföreningen
+46 70 351 56 85
Henrik.Bromee@eulerhermes.com

Om Kredit- och garantiförsäkringsföreningen
Kredit- och garantiförsäkringsföreningen är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring i Sverige. Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel. www.kreditforsakringsforeningen.se

March 2018

Seminar 2018

March 2018

KFF has decided to award an annual scholarship

KFF has decided to award an annual scholarship of SEK 30 000 to the student/students writing the best essay on Credit Insurance or Surety. The obvious idea is to raise the awareness of Credit insurance as a product and as an industry and to encourage new ideas and perspectives concerning the risk side of trade finance, surety, export and international trade. The Association’s main purpose is to spread knowledge about the importance of credit insurance. This should be accomplished by education, PR, and other activities to the Swedish industry and banks. The board, supported by the Education committee, believes a scholarship is an excellent opportunity to create awareness on credit insurance and surety among the future decision makers. Further, KFF is interested in increasing the cooperation with universities and other higher education institutions in order to improve the knowledge among newly graduated professionals. Applying for the scholarship is possible for any Swedish student submitting a C or D level thesis/paper.

The final topic of the thesis is of course chosen by the student, but in order to be eligible for the scholarship the thesis should refer to credit- or political risks and relate to topics such as:

  • business trade,
  • trade finance,
  • international trade,
  • surety and guarantees,
  • export in general

Ther jury for 2018 consists of Magnus Lindgren, Corine Troncy and Leif Förare, and the deadline for submission is 20th of June 2018.

February 2018

New Member

The Insurance Broker Willis Towers Watson has been elected as new member

February 2018

New Board Member

Gustaf Wickman, Head of Credit and Political Risk Howden Group in Sweden has been appointed Board Member in the
Swedish Credit Insurance Association.

November 2017

Karin Apelman Senior Rådgivare i Kreditförsäkringsföreningen

Kreditförsäkringsföreningen rekryterar Karin Apelman som Senior Rådgivare och talesperson för föreningen.
Den tidigare Generaldirektören för EKN, Karin Apelman, tillträder som Senior Rådgivare i Kreditförsäkringsföreningen. Kreditförsäkringsföreningen samlar EKN, privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, garantigivare och andra intressenter i syfte att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

-Vi är mycket glada över att Karin Apelman ansluter till Kreditförsäkringsföreningen och att kunna ta del av den värdefulla kunskap och erfarenhet som hon bidrar med, inte minst när det gäller exportfrågor och svensk handel internationellt, säger Henrik Bromée, ordförande i Kreditförsäkringsföreningen.

Förutom att säkra ett företags intäkter, understödjer kreditförsäkringar företag vid expansion mot nya marknader och okända kunder, samt möjliggör längre kredittider. En kreditförsäkring bidrar även med säkerhet i ett företags förhandlingar med sin bank. Idag säkrar Kreditförsäkringsföreningens medlemmar, som består av såväl privata försäkringsgivare och -förmedlare samt EKN, svensk handel för cirka 500 miljarder kronor.

-Jag ser fram emot att skapa ökad kännedom om kreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel, säger Karin Apelman, Senior Rådgivare till Kreditförsäkringsföreningen.

Karin Apelman har över 30 års erfarenhet av internationell handel och finansiering däribland från SAAB, SAS och LFV. Karin är styrelseledamot i Handelsbanken, Bliwa, Svenska Kraftnät samt Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Bromée, ordförande Kreditförsäkringsföreningen
+46 70 351 56 85
Henrik.Bromee@eulerhermes.com

October 2017

Plan for the KFF Seminar 26th of april 2018

We are happy to welcome you to the annual KFF seminar and industry gathering at Scandic Haymarket in Stockholm. Look out for more information!

June 2017

The Insurer Gar-Bo has been elected as new member

Gar-Bo is the leading risk evaluater and insurance company of residential construction projects in Sweden. Specializing in residential houses Gar-Bo offer insurance and services to secure the construction process in building new houses and to create a safe process in the selling and bying of private properties for consumers and proffessionals nationwide.
Through Gar-Bo´s products and services Gar-Bo educate, share knowledge and offer safety solutions to people who are about to make their house dreams come true. Gar-Bo also offer insurance solutions, services and education to house
manufacturers, residential and property developers and construction entreprenours.
Gar-Bo was founded in 1989. Today Gar-Bo have 30 employees based in Stockholm but the company operates nationwide through a large network of consultants within inspection and building technology.

May 2017

The Insurer Nordic Guarantee has been elected as new member

Nordic Guarantee is one of the largest independent suppliers of contractual guarantees in the Nordic region. Together with sister company Lombard Insurance from South Africa, Nordic Guarantee also have the opportunity to quickly and easily offer Nordic companies guarantees in more than 20 African countries.

April 2017

Industry Seminar and Reception – 26 April

We welcome you to the annual seminar and industry gathering!
Look out for more information!

Videos from KFFs seminar 2017

Here are the video presentations that were recorded during KFFs yearly seminar 2017.
KFFs Seminar 2017 playlist

March 2017

Credit insurance industry on the march

KFF´s Chairman Henrik Bromée interviewed by the magazine Risk & Försäkring. Follow the link and read the article.
Risk & Försäkring – Credit insurance industry on the march

February 2017

New Board Member

Leif Förare, Managing Director, Moderna Garanti, has been appointed Board Member in The Swedish Credit Insurance Association.

June 2016

Golf Day of the Swedish Credit Insurance Association SIAC

On 14th of June it was time for another gathering of the Swedish Credit Insurers for the event of the year, The SIAC-golf Cup! Follow the link to see the winner of the year.

April 2016

Industry Seminar and Reception – 26 April

The start of a tradition! Welcome to the annual seminar and industry gathering! Read more.

April 2016

New Board Member

Christian Vollbehr, AIG, has been appointed Board Member in The Swedish Credit Insurance Association. Christian Vollbehr replaces Daina Muceniece.

February 2016

New Board Member

Carl-Johan Karlsson, EKN, has been appointed Board Member in The Swedish Credit Insurance Association. Carl-Johan Karlsson replaces Karin Apelman.

November 2015

The insurer Moderna Garanti has been chosen to be a member

Moderna Garanti is the largest surety company in the Nordic region, presented in Denmark, Norway, Sweden and Finland. We provide surety and credit insurance worldwide with focus on the Nordic region. Moderna Garanti is part of Tryg A/S – the second largest general insurance group in the Nordic region and quoted on the Copenhagen Stock Exchange. Moderna Garanti has as part of Tryg A/S an A- credit rating from Standard & Poor’s. Our rating was confirmed in July 2015.

Our products are characterized by user-friendly online tools and personalized service with simple and clear terms and conditions.

modernagaranti.se

August 2015

New Board Member

Daina Muceniece has been appointed Board Member in the The Swedish Credit Insurance Association. Read more.

June 2015

Golf Day for The Swedish Credit Insurance Association SIAC

On June 10th it was time for another gathering of the Swedish Credit Insurers for the event of the year, The SIAC-golf Cup! Read more.

April 2015

Industry Seminar and Reception – 23 April

The start of a tradition! Welcome to the annual seminar and industry gathering! Read more.

February 2015

New Country Manager Coface Sweden.

New Country Manager Coface Sweden. Corine Troncy takes over from February on.
Read the press release hear.

January 2015

The broker Loof & Partners has been chosen to be a member

Loof & Partners is the most focused and engaged broker in the area of Credit and Political Risks in the Nordics. Credit insurance customers get qualified expertise in structuring, procurement, placement and claims handling.

Loof & Partners offer Expertise, Contacts, Capacity, Communication and Creativity! Loofpartners.com

June 2014

The insurer Willis has been chosen to be a member.

willis_logo

Willis Group Holdings plc is a leading global risk advisor, insurance and reinsurance broker. With roots dating to 1828, Willis operates today on every continent with more than 18,000 employees in over 400 offices. Willis offers its clients superior expertise, teamwork, innovation and market-leading products and professional services in risk management and transfer. Our experts rank among the world’s leading authorities on analytics, modelling and mitigation strategies at the intersection of global commerce and extreme events.

willis.com

The insurer The Channel Managing Agency has been chosen to be a member.

the_channel_syndicate_logo_small

The Channel Syndicate 2015 at Lloyd’s is led by a strong management team and supported by experienced underwriters selected from the Lloyd’s and London market. The syndicate started underwriting in 2011 and has more than doubled in size. We have a strong service focus: our underwriters are accessible and empowered to make decisions and work collaboratively with clients to meet their most complex insurance needs. Our success is built on the quality of our people, our financial strength and our backing.

SCOR, the world’s 5th largest reinsurer, rated A+ by the leading international rating agencies, provides 100% of the capital to The Channel Syndicate. The SCOR group has a capital base of over €6bn, writing close to €5bn premiums in Property & Casualty globally, structured around six hubs, located in New York, Cologne, London, Paris, Singapore and Zurich. SCOR is a long term and stable player and is one of the largest capital providers to the Lloyd’s market. For more information about SCOR go to www.scor.com

The Channel Syndicate offers clients the strength of Lloyd’s ‘Chain of Security’ which is rated ‘A’ or ‘A+’ by the leading international rating agencies.

scor.com

May 2014

The insurer AIG has been chosen to be a member.

American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organisation serving customers in more than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial, institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc.

aig.com

April 2014

The company Svenska Kapitalguiden AB has been chosen to be a member in the category companies.

kapitalguiden_small

Kapitalguiden (eng. The Capital Guide) possesses deep knowledge within public financing. Kapitalguiden supports SME-companies that aim to use different financial instruments from public actors. Possibilities and combinations of loans, grants, equity, customer credits, guarantees and credit insurances give the clients of Kapitalguiden increased flexibility in financing their business development.

Kapitalguiden is a privately owned company that has created a database containing public financing possibilities from a global perspective. The database works as a central directory within public financing and is directed primarily towards small and medium-sized businesses. Kapitalguiden is a promoter within business growth and internationalization.

Kapitalguiden has its head office in Sweden, a subsidiary in Norway and a branch office in Finland.

kapitalguiden.se

March 2014

The insurer Markel International Insurance Co. Ltd has been chosen to be a member.

markell_logo

Markel International is an international insurance company that insures small companies as well as major multinational businesses. Markel has eight areas of business and is represented in 18 countries. Business is underwritten through Markel’s wholly-owned Lloyd’s Syndicates, Markel Resseguradora do Brasil SA, and through Markel’s commercial entity Markel International Insurance Company Ltd. In 2013, Markel International reported gross written premiums of $914m.

Markel International Sweden is a branch of the insurance company Markel International Insurance Company, based in Stockholm. The Stockholm office serves Nordic countries, Baltic states and Russia. Our growing team of underwriters has long experience in the Nordic and international insurance market, primarily in Marine insurance, D&O, Professional Indemnity, and Arts & Collectables. We provide a variety of products for clients ranging from large multinational companies through to private individuals.

Markel International Sweden’s claims team has extensive experience and sound cooperation with claims specialists in Sweden and internationally. Business is underwritten through Markel International Insurance Company Ltd with A (Excellent) rating from Standard & Poor and A.M. Best.

markelinternational.se

February 2014

Article from Newsletter Risk & Insurance

The article from Risk and Insurance was published on February 11th. To read article click here.

January 2014

The insurer Coface has been chosen to be a member.

coface logo

Coface is on of the three largest credit insurance companies in the world with representation and offices in 66 countries. Mainly we offer risk coverage against insolvency, payment default, political risk and production risk. The organization has 4400 employees that generate around 1,600 MEURO in revenue. In total we insure more than 400 MEURO in client based risk exposure all over the world.

Cofaces’ rating by following financial rating institutes are:

  • Moody´s – A2 with stable outlook
  • Fitch IBCA – AA- with stable outlook

coface.se

The Insurer Equinox Global has been chosen to be a member.

equinox

Equinox Global is a Lloyd′s of London coverholder. Coverholders allow Lloyd′s syndicates to operate in regions or countries as if they were a local insurer.

This means that coverholders can offer the local knowledge to fully understand individual requirements, while providing policyholders and brokers access to Lloyd′s specialist underwriting expertise, stability and capital strength.

At Equinox Global we value our partnership with our brokers, who are our sole distribution partners.

When you deal with Equinox Global you will always speak direct to the decision maker.

As part of the Lloyd’s family Equinox Global can offer the expertise, experience and security that has kept Lloyd′s at the head of the international insurance market since 1688.

equinoxglobal.com

The Insurance Brokerage Marsh Sweden has been chosen to be a member.

marsh_small2

Marsh is a worldwide leader in delivering risk and insurance services. They have a large global network with around 70 employees in Sweden and 25000 in the world who are specialists in their field.

Marsh offers their customers the best possible advice and services within risk and insurance regardless if it is an international business, a municipality, an organisation or a medium-sized Swedish company.

marsh.com

2013

December

The Insurance Brokerage Floda Risk and Finance has been chosen to be a member.

floda_logo_small

Floda risk & finance is a consultant and brokerage firm, which via mediation to third parties and their own consult-work, work towards the release of working capital and lowering the risk and cost of capital.

florof.com

September

The Insurance Brokerage Brim has been chosen to be a member.

brim-logo_small

Brim is a private independent insurance brokerage that specialize in five specific categories; construction industry, credit and political risk, industry and business, Affinity as well as reinsurance.
They work with risk management, risk financing, and risk transfer in the Swedish as well as the international insurance and reinsurance market. Brim was founded in 2001 by four insurance professionals with extensive industry experience.
The foundation of their business is providing insurance solutions and service regarding group insurance, as well as financial solutions such as completion guarantees, wrap-up coverage and guarantees.
Today Brim has offices in both Stockholm and Dubai, as well as representatives in Helsinki and Oslo.

brim.se

June

Press Release

KFF, a new industry association for Swedish credit insurers.

Press release regarding the Swedish Credit Insurance Association

Signed Charter Document

The founding of the association.

The Swedish Credit Insurance Association- Signed Charter Document